Polski / Polski  English / Angielski  Русский / Rosyjski
E-mail:
Hasło:
» Załóż konto
» Zaloguj podpisem elektronicznym

KostarowceWieś na Pogórzu Dynowskim, na północny-wschód od Sanoka. W miejscowości tej znajduje się remiza OSP, szkoła podstawowa oraz Wiejski Dom Kultury.


Szerokość geograficzna 4934\'59.9''N

Długość geograficzna 22 6\'56.9''E

 

Historia

 

 

Wieś wzmiankowana została  po raz pierwszy w 1340 r. Pojawiają się jednak głosy, że została założona dopiero w 1390 r. W XV w. występuje w dokumentach  po wieloma nazwami - jako Kostarowcze, Costirovicze, Costyrowcze, Costirowcze, Kostyrowcze, Kostorowcze, Costorowcze i Costharowcze. Według miejscowej legendy, książę Jerzy Bolesław Trojdenowicz, miał osadzić w niej artystów pochodzących ze Śląska i Czech.

W skład wsi wchodzi oddzielny przysiółek o nazwie Mszewa, wzmiankowany jako wieś we wspomnianym już 1390 r., posiadający własną cerkiew prawosławną. Parafia prawosławna w Kostarowcach datowana jest na 1440 r. Już na początku XV wieku istniał tu folwark, niestety budynki, oprócz rządcówki, stajni i spichlerza nie zachowały się, te zaś pochodzą z XIX w.

Do 1772 r. Kostarowce były wsią królewską, należącą do starostwa sanockiego. W XIX w., w posiadanie majątku weszli Słoneccy, którzy zamieszkiwali tu do lat 40-stych XX w.

 

Zabytki

 

 

- Cerkiew parafialna p.w. Szymona Słupnika, grecko-katolicka, po 1946 r. zamieniona na kościół filialny rzymsko-katolicki – filia parafii w Strachocinie. Zbudowano ją w 1872 r. Jest to świątynia drewniana, orientowana, konstrukcji zrębowej, oszalowana deskami w pionie, trójdzielna. Zakrystia od strony północnej z przedsionkiem od zachodu. Babiniec przechodzi w wieżę z przedsionkiem. Tęcza prostokątna o zaokrąglonych narożnikach. Dachy przebudowane w 1931r. Dach nad prezbiterium kalenicowy –wielopołaciowy, nad nawą i babińcem dwuspadowy. Nad prezbiterium, nawą i wieżą, ośmioboczne, pozorne wieżyczki sygnaturkowe o kopulastych hełmach. Wieża konstrukcji słupowej, oszalowana, pobita blachą, wtopiona w dach babińca. Cerkiew rozbudowano w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego stulecia. Przy świątyni parawanowa dzwonnica wzniesiona w 1934 r., z figurką Szymona Słupnika na szczycie. Stoi tu również około 700-letni dąb. We wnętrzu sufity z fasetami. Ikonostas współczesny cerkwi, architektoniczny, odrestaurowany w 1939 r. Na przycerkiewnym cmentarzu nagrobek Jana Nepomucena wykonany przez rzeźbiarza z Brusna Starego.

- Resztki parku krajobrazowego, położonego na pn.-wsch. od folwarku Słoneckich. Założony został on w XIX w. Na pd-wsch. Folwarku znajdują się czworoboczne stawy. Po dworze zachowały się rządcówka, stajnie Przy dawnej alei dworskiej stoi krzyż metalowy z 1879 r., według tradycji ustawiony na pamiątkę chłopa, który zmarł po pobiciu przez tutejszego rządcę. i spichlerz.

- Kapliczki murowane, wzniesione w XIX w.

 

 

 Opracował:Grzegorz Dereń
przewodnik beskidzki
tel. 510068379
 
Brak komentarzy
Produkcja i Hosting ZETO-RZESZÓW