Polski / Polski  English / Angielski  Русский / Rosyjski
E-mail:
Hasło:
» Załóż konto
» Zaloguj podpisem elektronicznym

Kamień nad Jaśliskami       Kamień nad Jaśliskami – wzniesienie o wysokości 857 m n.p.m., w południowo-wschodniej Polsce w Beskidzie Niskim w Paśmie granicznym.


      Wzniesienie położone jest na terenie Rezerwatu przyrody Kamień nad Jaśliskami, w południowo-wschodniej części Beskidu Niskiego, pomiędzy przeł. Dukielską a przeł. Łupkowską. około 6,0 km na południowy wschód od miejscowości Jaśliska w województwie podkarpackim.

       Wzniesienie Kamień nad Jaśliskami (nazywane kiedyś Bieszczad) jest najwyższym w całym wschodnim i środkowym Beskidzie Niskim, jest to rozłożyste, dwuwierzchołkowe spłaszczone wzniesienie, o mało wyraźnie zaznaczonych wierzchołkach i stromo opadających zboczach, górujące nad Jaśliskami. Jego dwuwierzchołkowy spłaszczony szczyt, stanowi wyraźną kulminacją pomiędzy dolinami rzek: Jasiołka na wschodzie i Bełcza na zachodzie. Szczyt połóżony jest na północ od polsko-słowackiej granicy państwowej i w całości należy do Polski. Zbocza są rozczłonkowane, porozcinane z obu stron dolinkami niewielkich górskich potoków.

       Wzniesienie zbudowane jest ze skał osadowych zwanych fliszem karpackim. Są to najczęściej naprzemiennie ułożone ławice zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych. W górnej części wzniesienia występują na zboczach formy skalne w postaci wychodni piaskowca serii dukielskiej, ścian i okazałych bloków skalnych. Rzeźbę wzniesienia urozmaicają zarośnięte lasem duże wyrobiska po dawnych kamieniołomach położone na południowym, północnym i zachodnim zboczu.

       Szczyt i zbocza Kamienia pokrywają naturalne lasy bukowo-jodłowe regla dolnego, zespołu żyznej buczyny karpackiej w dwóch podzespołach: typowym i wilgotnym oraz kwaśnej buczyny górskiej. Ciekawostką przyrodniczą są wysoko położone torfowiska niskie i przejściowe zwane „berezedniami”, na których rośnie m.in. owadożerna rosiczka okrągłolistna. Spotkamy tu także storczyki: kruszczyk rdzawoczerwony i błotny, storczyk szerokolistny i plamisty oraz podkolan biały. Najwyższą część masywu objęto w 2000 r. ochroną rezerwatową. Z bardzo rzadkich w Karpatach roślin występuje turzyca bagienna.

Na zboczach wzniesienia znajdują się liczne źródła potoków stanowiących dopływy rzek Jasiołka i Bielcza.

Na południowo-wschodnim zboczu przy słupku granicznym 134/2 znajduje się cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej.

Piesze szlaki turystyczne

Południowo wschodnim zboczem poniżej szczytu, granicą państwową i granicą rezerwat przyrody "Kamień nad Jaśliskami" prowadzą szlaki:

    szlak turystyczny niebieski – fragment szlaku prowadzący z Barwinka przez Przełęcz Dukielskią, Przełęcz pod Czeremchą i dalej.
    szlak turystyczny czerwony – fragment szlaku prowadzący z Przełęczy Dukielskiej, przez – Przełęcz pod Czeremchą i dalej.
    szlak turystyczny żółty – prowadzący z Jaślisk przez rezerwat przyrody obok nieczynnych kamieniołomów na Kamieniu do Lipowca.

Źródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/Kamie%C5%84_%28nad_Ja%C5%9Bliskami%29Opracował:Grzegorz Dereń
przewodnik beskidzki
tel. 510068379
 
Brak komentarzy
Produkcja i Hosting ZETO-RZESZÓW