Polski / Polski  English / Angielski  Русский / Rosyjski
E-mail:
Hasło:
» Załóż konto
» Zaloguj podpisem elektronicznym
Opublikowano: 2017-03-10 08:40:35

Bieszczady - BdPN Informuje

Informacja dotycząca organizacji Bieszczadzkiej Drogi Krzyżowej na terenie Parku w roku 2017

         W kilku ostatnich latach, liczba osób uczestniczących w Wielkopiątkowej Drodze Krzyżowej na Tarnicę, radykalnie wzrosła, osiągając 5 tysięcy. Ponad dwukrotnie został przekroczony limit dzienny (2100 osób) ustanowiony dla ścieżek turystycznych na Tarnicy, Szerokim Wierchu, Krzemieniu, Bukowym Berdzie, Kopie Bukowskiej, Haliczu i Rozsypańcu. Tak duża liczba pielgrzymów nie mogła pomieścić się na wyznaczonych ścieżkach. Ludzie wychodzili poza ścieżki i bariery zabezpieczające, dewastując cenne wysokogórskie zbiorowiska roślinne. Wczesnowiosenne warunki pogodowe – śnieg, lód i błoto zwiększały śliskość i miały miejsce urazy kończyn, omdlenia itp. Warunki bezpieczeństwa pomimo obecności ratowników GOPR były iluzoryczne. Przepychanie się w tłumie i głośne zachowania części uczestników zakłócały modlitewny charakter wydarzenia.

       Na spotkaniu przedstawicieli Archidiecezji Przemyskiej i Bieszczadzkiego Parku Narodowego, w dniu 6 lutego w Przemyślu przeanalizowano sytuację i podjęto stosowne decyzje.

      Dyrekcja Bieszczadzkiego Parku Narodowego podjęła się udostępnienia na Bieszczadzką Drogę Krzyżową utwardzonego traktu z Wołosatego na Przełęcz Bukowską (Rozsypaniec). Na tym szlaku o długości ok. 8 km zainstalowane zostaną kolejne stacje drogi krzyżowej. 8 kwietnia (sobota przed Niedzielą Palmową), odbędzie się tu Bieszczadzka Droga Krzyżowa, w której udział weźmie i poświęci krzyż - Jego Ekscelencja Arcybiskup Adam Szal. Jesteśmy przekonani, iż kontynuacja tradycyjnej Bieszczadzkiej Drogi Krzyżowej w nowym miejscu, na bezpiecznej dla ludzi i przyrody trasie, gdzie można będzie zapewnić dobrą organizację i religijny charakter, zostanie doceniona przez uczestników.


Na mapce pokazujemy schemat rozmieszczenia stacji i krzyża Bieszczadzkiej Drogi Krzyżowej.
 

Organizatorów wyjazdów grup zorganizowanych i osoby indywidualne z oddalonych miejscowości, prosimy o planowanie udziału w Bieszczadzkiej Drodze Krzyżowej w tygodniu przed Niedzielą Palmową, co pozwoli w Wielki Piątek, bez zmęczenia, zaangażować się w uroczystości organizowane we własnych parafiach.

Dla osób mieszkających na miejscu w Wysokich Bieszczadach i dla turystów spędzających święta w górach, odbędzie się też Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa również na Przełęcz Bukowską powiązana z uroczystościami w miejscowych kościołach. Rozdzielenie uczestników na dwa dni, pomoże zadbać do dobrą organizację i lepszą modlitewną atmosferę. Na trasie Bieszczadzkiej Drogi Krzyżowej na Przełęcz Bukowską będą rozmieszczone stacje, a zarejestrowani uczestnicy otrzymają w centrum organizacyjnym w Wołosatym książeczki pt. „DROGA KRZYŻOWA na bieszczadzkich ścieżkach” z rozważaniami Ks. Profesora Kazimierza Bełcha.

Tarnicy pozwolimy odpocząć. W październiku w czasie Dni Papieskich, w niedużych grupach, będziemy pielgrzymować na ten szczyt do krzyża związanego z pamięcią o św. Janie Pawle II.

W związku z wyjątkowo dużą presją ruchu turystycznego, wzrastającego z roku na rok w Parku, który w 2016 roku przekroczył 500 tysięcy osób na szlakach, pojawiają się poważne zniszczenia. Szlaki muszą być sukcesywnie remontowane przed każdym sezonem turystycznym. Nie da się tych remontów przeprowadzać późną jesienią, a tym bardziej zimą. Praktycznie pozostaje na te prace kilkanaście dni wczesną wiosną – w kwietniu. W 2017 roku szlaki na Tarnicę będą remontowane pomiędzy 20 marca a 25 kwietnia, to krótki czas na wykonanie dużych prac, zwłaszcza przy zmiennej kwietniowej pogodzie. Dlatego w tym okresie szlak z Wołosatego na Tarnicę będzie zamknięty i wyłączony z udostępniania turystycznego.

Prosimy o uszanowanie naszych decyzji wynikających z wiedzy o funkcjonowaniu przyrody naszego Parku i z nauki Jana Pawła II:

„Człowiek został powołany, aby uprawiać ogród ziemi i strzec go,

jest zatem w szczególny sposób odpowiedzialny za środowisko życia ...

odpowiedzialny nie tylko wobec obecnej epoki, ale i przyszłych pokoleń.

Na tym polega kwestia ekologiczna z wszystkimi jej aspektami – od ochrony

naturalnych <<habitatów>> różnych gatunków zwierząt i form życia po

<<ekologię człowieka>> w ścisłym sensie ...”. Jan Paweł II Evangelium vitae pkt.42

Prosimy Państwa o zapoznanie się z „Regulamin dla organizatorów, grup zorganizowanych i uczestników indywidualnych - Bieszczadzkiej Drogi Krzyżowej” , który na dniach zostanie ustanowiony Zarządzeniem Dyrektora BdPN. Zawierał on będzie zasady dotyczące zgłaszania grup zorganizowanych i osób indywidualnych oraz wstępnej rezerwacji czasu wejścia na Drogę Krzyżową. Będzie też informował o zasadach poruszanie się samochodami i miejscach parkowania. Wskaże też zasady dotyczące sposobu przemieszczania się w górę przy stacjach oraz powrotu, zasady udostępniania sanitariatów na dole i awaryjnego „suchego” sanitariatu na górze.

W Wołosatym przy głównym parkingu będzie funkcjonował punkt informacyjny i rejestracja uczestników, a przy Terenowej Stacji Edukacji „punkt kontrolno-porządkowy” dbający o rytmiczność wchodzenia na trasę Drogi Krzyżowej. Chcemy uniknąć tłoczenia się uczestników, dlatego grupy będą wpuszczane co kilka minut. Do góry będziemy przemieszczać się lewą stroną drogi zatrzymując się na krótkie rozważania przy stacjach (tu nieodzowna będzie książeczka „Droga Krzyżowa na bieszczadzkich ścieżkach” autorstwa Ks. K. Bełcha), a schodzić będziemy prawą stroną w ciszy, by nie przeszkadzać modlącym się. Wyjście z wysokości 750 m n.p.m. na wysokość 1150 m n.p.m. (z modlitwą) i zejście ( 8 km + 8 km) zajmie około 6 godzin. Na trasie o bezpieczeństwo pielgrzymów dbać będą jak zawsze nasi koledzy z GOPR-u. Spotykać będziemy też Straż Parku i patrole Straży Granicznej. Poruszać będziemy się blisko pasa granicznego, dlatego należy mieć przy sobie dokumenty.

Dyrekcja BdPN


Opracował:Grzegorz Dereń
przewodnik beskidzki
tel. 510068379


Brak komentarzy
Produkcja i Hosting ZETO-RZESZÓW