Polski / Polski  English / Angielski  Русский / Rosyjski
E-mail:
Hasło:
» Załóż konto
» Zaloguj podpisem elektronicznym
Opublikowano: 2016-02-01 12:23:10

Bieszczady - BdPN

Nie dokarmiajmy zwierząt w BdPN

        W ostatnim okresie upowszechnia się zła praktyka pozostawiania karmy dla zwierząt, w bezpośrednim sąsiedztwie szlaków turystycznych. Szczególnie dotyczy to obwieszania drzew występujących w pobliżu górnej granicy lasu i na połoninie różnymi formami karmy dla ptaków.

        Prosimy zauważyć, że w czasie zimy na tych wysokościach ptaki z reguły nie przebywają, tak więc to działanie jest bezcelowe. Zamiast pomagać ptakom przyczyniamy się do synantropizacji zwierząt (niedźwiedź, lis) i rozsiewamy nasiona obcych roślin zawartych chociażby w tzw. ptasich pyzach.

      Takie działanie jest sprzeczne szczególnie z par.15.1, ust. 6; Ustawy o ochronie przyrody, w którym zabrania się m.in .„…zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody”. Dokarmianie zwierząt byłoby możliwe tylko w przypadku jego zatwierdzenia w Rocznym Planie Zadań Ochronnych, a byłoby motywowane szczególnymi potrzebami populacji danego gatunku.

Dział Udostępniania do Zwiedzania

i Komunikacji Społecznej


Opracował:Grzegorz Dereń
przewodnik beskidzki
tel. 510068379


Brak komentarzy
Produkcja i Hosting ZETO-RZESZÓW