Polski / Polski  English / Angielski  Русский / Rosyjski
E-mail:
Hasło:
» Załóż konto
» Zaloguj podpisem elektronicznym
Opublikowano: 2015-01-05 14:17:10

Krosno - Krosno i Bardejov podsumowują wspólny projekt

„Artystyczne Rynki Pogranicza - Bardejov i Krosno"

      Dwa miasta Bardejov i Krosno wspólnie realizowały projekt „Artystyczne Rynki Pogranicza - Bardejov i Krosno". Nadszedł czas aby podsumować ten cykl wydarzeń kulturalnych oraz związanych z nimi działań promocyjnych. W ramach zrealizowanego przedsięwzięcia zaplanowano imprezy o różnym charakterze m.in. jarmarki historyczne nawiązujące do tradycji, warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży (teatr i plastyka), plenery twórcze dla plastyków i fotografików, wystawy prezentujące dokonania, imprezy kultywujące tradycje i obyczaje ludowe oraz świąteczne.
 
       Celem projektu było stworzenie i wypromowanie nowego produktu turystyki kulturowej osadzonego na pograniczu polsko-słowackim. Projekt zakładał rozwój turystyki na obszarze regionu. Krosno i Bardejov były prezentowane jako miejsca turystycznie atrakcyjne, w których odbywają się ciekawe wydarzenia kulturalne i miejsca warte odwiedzenia o każdej porze roku. Działania zmierzały do stworzenia nowego produktu kulturowego. W realizacji projektu wzięły udział: po stronie polskiej – miasto Krosno oraz po stronie słowackiej – Miasto Bardejov. Poszczególne elementy realizacji podzielone zostały na cztery etapy. Każdy z nich składał się z przedsięwzięć prowadzonych przez obu Partnerów.
 
     Zarówno po polskiej i słowackiej stronie powstały odpowiednio wyposażone biura projektu. Sprawna organizacja pracy międzynarodowego zespołu projektowego, odpowiednie zasoby ludzkie pracujące we właściwych warunkach w oparciu o specjalistyczny sprzęt gwarantowały prawidłową realizację przedsięwzięcia.

     W trakcie realizacji projektu zorganizowano łącznie 22 imprezy artystyczne. Dzięki realizacji tych wydarzeń zaktywizowane zostały środowiska artystyczne pogranicza, zwiększyła się ilość turystów oraz nastąpił rozwój oferty noclegowej i gastronomicznej. Nastąpił wzrost sprzedaży produktów regionalnych. Różnorodność proponowanych wydarzeń artystycznych pozwoliła pokazać szeroki wachlarz możliwości twórców pogranicza. Wielość akcji artystycznych ożywiła rynki Krosna oraz Bardejova.
 
     Krosno i Bardejov usytuowane są w malowniczym krajobrazie polsko-słowackiego pogranicza bogatym w dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe. Oba miasta dysponują wieloma walorami turystycznymi charakterystycznymi dla regionu i szczycą się renesansowymi rynkami, na których odbywają się imprezy artystyczne czy spotkania twórców pogranicza. Miejsca te chętnie utrwalane są przez artystów plastyków i fotografików. W chwili obecnej oba miasta zakończyły realizację własnego programu kulturalnego. Do tej pory, problemem był brak takich działań, które zapewniłyby zwiększenie oddziaływania ciekawych, realizowanych już przedsięwzięć, brak ponadlokalnej promocji oraz wciąż zbyt wąskie grono odbiorców, nieadekwatne do wartości kulturalnej regionu. Stanowiące o historycznej tożsamości miast, bogactwo kulturowe, cenne tradycje, niepowtarzalne obyczaje, powoli zanikają wśród samych mieszkańców regionu i nie docierają do szerszego grona. Oba miasta potrzebowały intensywniejszej promocji i większej aktywizacji środowisk lokalnych, zwiększenia ruchu oraz rozpoznawalności miast na rynku turystycznym. Rozwiązaniem zidentyfikowanych problemów było stworzenie wspólnego produktu kulturalnego o szerokim zasięgu transgranicznym, zestawiającego dotychczasowe działania w jeden cykl i porządkującego różnorodne formy aktywności artystycznej i turystycznej. Samodzielnie osiągnięcie takiego efektu niestety nie było to możliwe. Specyfika położenia, odległość oraz dostępność komunikacyjna obu miast, a także wcześniejsza współpraca stanowiła wspaniałe podłoże i była dobrym motywem przewodnim podjęcia wspólnych działań. W obydwu miastach infrastruktura rynkowa umożliwiła realizację tego typu wydarzeń, partnerzy dysponowali kilkoma prężnie działającymi instytucjami kultury. Wieloletnie doświadczenie w realizacji imprez po dwóch stronach granicy oraz tworzenia wspólnych przedsięwzięć artystycznych było doskonałą bazą do podjęcia wspólnego przedsięwzięcia na większą skalę, a co za tym idzie rozwinięcia i umocnienia współpracy.
 
     W ramach projektu zorganizowano 22 imprezy artystyczne po stronie polskiej i słowackiej:


Jarmark Krośnieński 15.06.2014 r.
Koncert Pełen Słońca 06.07.2014 r
Teatr na bruku 19-28.07.2014 r.
Świet(l)ne Miasto 27.07.2014 r.
Kolorowy Rynek- warsztaty dla dzieci 14-18.07 i 21.07.2014 r
Karpackie Klimaty 22-24.08.2014 r.
Plener fotograficzny 20-23.08.2014 r
Wystawa poplenerowa 12-26.09.2014 r.
Plener artystyczny 17-21.09.2014 r.
Wystawa poplenerowa 10-30.10.2014 r.
Wigilia naszych sąsiadów 20.12.2014 r.
 
 
Na skrzydłach motyli 15.06.2014 r.
Gry Rycerza Rolanda 26-27.06.2014 r.
Plener fotograficzny 28-31.05.2014 r.
Wystawa poplenerowa 23.06.2014 r.
Plener artystyczny 16.06.2014 r.
Kolorowy Rynek 26-27.07.2014 r.
Teatr na bruku 25-28.08.2014 r.
Jarmark Bardejowski 28-31.08.2014 r.
Bardejowskie Dożynki 23.08.2014 r.
Wystawa poplenerowa 2-31.10.2014 r.
Kolędowanie na Rynku 19-22.12.2014 r.

Źródło: krosno.pl


Opracował:Grzegorz Dereń
przewodnik beskidzki
tel. 510068379


Brak komentarzy
Produkcja i Hosting ZETO-RZESZÓW