Polski / Polski  English / Angielski  Русский / Rosyjski
E-mail:
Hasło:
» Załóż konto
» Zaloguj podpisem elektronicznym
Opublikowano: 2014-12-17 13:56:02

Stalowa Wola - Muzeum Regionalne

E-przewodnik po muzeach dla osób niepełnosprawnych

       E-przewodnik po muzeach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uruchomiło Muzeum Regionalne w Stalowej Woli. W portalu "Muzea bez barier" znaleźć można ponad 300 placówek z Polski i Ukrainy.


Jak wyjaśniła dyrektor stalowowolskiego muzeum Lucyna Mizera, portal ma też służyć muzeom, które chcą wprowadzać rozwiązania umożliwiające osobom z różnymi dysfunkcjami korzystanie z przygotowanej oferty.

To pierwszy tego typu w Polsce i na Ukrainie e-przewodnik po muzeach dostępnych pod względem architektonicznym i edukacyjnym dla osób niepełnosprawnych, dostępny w językach: polskim, ukraińskim i angielskim. Portal obejmuje 206 polskich i 105 ukraińskich muzeów.

Na portalu zamieszczono też opracowane na potrzeby projektu przez ekspertów specjalizujących się w poszczególnych niepełnosprawnościach innowacyjne programy edukacyjne; znaleźć tu także można scenariusze warsztatów zrealizowanych w stalowowolskim muzeum, czy informacje i opisy sprawdzonych w praktyce rozwiązań. Informacje te można pobrać ze strony.

- To doskonały wręcz informator dla edukatorów muzealnych. Znajdujące się na nim materiały zostały opracowane przez polskich i zagranicznych ekspertów. Znajdujące się tam programy edukacyjne wytyczają nowe kierunki edukacji muzealnej w zakresie obsługi gościa z niepełnosprawnością – podkreśliła Mizera.

Na portalu dostępne są programy dla zwiedzających z niepełnosprawnością słuchową, wzrokową, intelektualną, a także pełne wersje elektroniczne materiałów z różnych szkoleń i konferencji, w języku polskim, ukraińskim i angielskim.

Umieszczono tam też informację o projekcie "Muzea bez barier”, w ramach którego powstał portal muzeabezbarier.pl. Opisano również powołaną w ramach projektu Akademię, która kształci personel muzeów w obsłudze osób z niepełnosprawnością.

Projekt "Muzea bez barier. Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś-Ukraina 2007-2013” został opracowany z myślą o szerszym udostępnianiu sztuki i dziedzictwa narodowego osobom dotkniętym różnymi dysfunkcjami. Jego celem jest też zwiększenie liczby muzeów dostępnych dla osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu odbyły się cykle szkoleń dla polskich i ukraińskich pracowników muzeów w zakresie udostępnienia wystaw osobom z niepełnosprawnościami, przeprowadzono specjalistyczne badania ankietowe, które pozwoliły określić potencjał polskich i ukraińskich muzeów w zakresie dostosowania do potrzeb niepełnosprawnych.

O stalowowolskim projekcie "Muzea bez barier" powstał spot reklamowy i 10-minutowy film, który będzie emitowany w polskiej i ukraińskiej telewizji.

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli od lat podejmuje przedsięwzięcia mające na celu, jak najszersze udostępnianie oferty osobom z dysfunkcjami. Realizuje np. kompleksowy program edukacyjny skierowany do osób niepełnosprawnych "Dostępne Muzeum". W jego ramach: na dziedzińcu muzealnym stanęła "Galeria przez dotyk" z 24 rzeźbami przeznaczonymi do percepcji dotykowej; wewnątrz gmachu zlikwidowano bariery architektoniczne; zamontowano narzędzia i urządzenia, które pomagają osobom z dysfunkcją słuchu w odbiorze sztuki; zatrudniono tłumacza systemu języka migowego z doktoratem w zakresie sztuk plastycznych; powołano Radę ds. gości niepełnosprawnych, której celem jest konsultowanie projektów planowanych przez muzeum w myśl zasady: "Nic o nas bez nas".

(NZ)


Opracował:Grzegorz Dereń
przewodnik beskidzki
tel. 510068379


Brak komentarzy
Produkcja i Hosting ZETO-RZESZÓW