Polski / Polski  English / Angielski  Русский / Rosyjski
E-mail:
Hasło:
» Załóż konto
» Zaloguj podpisem elektronicznym
Opublikowano: 2014-10-23 08:21:41

Polska - 7 nowych cudów Polski 2014

115 tysięcy głosów - kompleks OFF Piotrkowska w Łodzi zwycięzcą

       Czytelnicy miesięcznika "National Geographic Traveler" wybrali 7 Nowych Cudów Polski. W czwartej edycji plebiscytu oddano ponad 115 tysięcy głosów (najwięcej w historii plebiscytu!). Zacięta walka trwała do ostatniej chwili.


      Pierwsze miejsce w plebiscycie 7 Nowych Cudów Polski organizowanego przez National Geographic Traveler zajął kompleks OFF Piotrkowska w Łodzi. Ale wygranymi są wszystkie wyjątkowe miejsca, które znalazły się w finałowej siódemce.

 
     Ideą ple­bi­scy­tu 7 No­wych Cudów Pol­ski jest pro­mo­cja cie­ka­wych, nie­ba­nal­nych i atrak­cyj­nych tu­ry­stycz­nie miejsc w na­szym kraju. Przez cały rok re­dak­to­rzy ma­ga­zy­nu po­dró­żu­ją po kraju i szu­ka­ją za­kąt­ków ma­gicz­nych, no­wo­pow­sta­łych lub ta­kich, w które tchnię­to dru­gie życie. Udo­wad­nia­ją, że Pol­ska jest naj­pięk­niej­sza i nie trze­ba po­ko­ny­wać ty­się­cy ki­lo­me­trów, by prze­żyć przy­go­dę i za­chwy­cić się świa­tem.

Nowe cudy Polski 2014


-OFF Piotrkowska Łódź
-Suwalski Park Krajobrazowy
-Zakrzówek Kraków
-Tężnie Solankowe Inowrocław
-Brama Poznania
-Klasztor Cystersów Lubiąż
-Muzeum Państwa Krzyżackiego Działdowo

 

Źródło Onet.pl


Opracował:Grzegorz Dereń
przewodnik beskidzki
tel. 510068379


Brak komentarzy
Produkcja i Hosting ZETO-RZESZÓW