Polski / Polski  English / Angielski  Русский / Rosyjski
E-mail:
Hasło:
» Załóż konto
» Zaloguj podpisem elektronicznym
Opublikowano: 2014-10-01 12:51:57

Bieszczady - Pod gwiazdami

Park gwiezdnego nieba

         Park gwiezdnego nieba "Bieszczady" to promocja nowego rodzaju turystyki.         Park gwiezdnego (oraz ciemnego) nieba jest to obszar terenu objęty ochroną przed zanieczyszczeniem sztucznym światłem wyjątkowego środowiska naturalnego jakim jest nocna ciemność. Takie obszary są odpowiednikiem rezerwatów chroniących wyjątkowo cenne przyrodniczo miejsca. Spełniają funkcje ochronne najciemniejszych zakątków naszej planety, gdzie środowisko nocne nie jest zaburzone przez sztuczne światło. Obszary takie, jak w przypadku klasycznych rezerwatów przyrody, pełnią nie tylko funkcje ekologiczne, ale również edukacyjne.

Obszary ochrony nocnej ciemności spełniają następujące funkcje:

    Ochrona najciemniejszych zakątków naszej planety, gdzie środowisko nocne nie jest zaburzone przez sztuczne światło. Takie obszary są odpowiednikiem rezerwatów chroniących wyjątkowo cenne przyrodniczo miejsca.
    Popularyzacja wiedzy o zanieczyszczeniu światłem. Obszary, które oferują, przynajmniej lokalnie, wyjątkowe walory pod względem zachowania nocnego środowiska w stanie mało zanieczyszczonym światłem. Dzięki temu umożliwiają społeczeństwu zdobycie wiedzy o tym zanieczyszczeniu niezbędnej do minimalizowania jego oddziaływania na środowisko naturalne.
    Ochrona dla obserwacji astronomicznych. Są to obszary otaczające obserwatoria astronomiczne, ich istnienie pozwala prowadzić badanie kosmosu w odpowiednich warunkach – zanieczyszczenie światłem utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia profesjonalne obserwacje nieba.

Do zagrożonych elementów środowiska naturalnego dołączyła nocna ciemność. Ochrona ciemności włączana jest powoli do istniejących obszarów ochrony przyrody, na przykład parków narodowych. Ciemność jest bogactwem naturalnym. Naturalne ciemności to jeden z ekologicznych zasobów potrzebujących ochrony, z rezerwatów ciemności korzystają zwierzęta o nocnym trybie życia narażone na wyginięcie w nadmiernie oświetlonym środowisku. Sztuczne światło źle wpływa na rośliny, które w wyniku sztucznego światła straciły granicę nocy i dnia, co ma niekorzystny wpływ na ich rozwój.
Astroturystyka

Nietypowa i innowacyjna oferta astroturystyki świetnie komponuje się z innymi typami turystyki przyrodniczej i kulturowej w Bieszczadach, łączy bowiem w sobie obserwacje naturalnej, nieskażonej przyrody  z opowieściami o dziedzictwie kulturowym – regionalnym czy ogólnoludzkim.

Astroturystyka przekazuje informacje o niebie w sposób merytoryczny, pobudzając wyobraźnię turysty – obserwatora oraz robi to w miejscu gdzie niebo jest najpiękniejsze. Jest rodzajem turystyki przyrodniczej i poznawczej, jednocześnie pozwalając na aktywne działania np. fotografowanie czy badanie zjawisk na niebie.  Jest też rodzajem turystyki kulturowej, zajmuje się bowiem lokalnym i globalnym dziedzictwem ludzkości – wyobrażeniami i legendami związanymi ze Słońcem i gwiazdami, niebem i zjawiskami na nim zachodzącymi  oraz historią badań i odkryć  astronomicznych. Astroturystyka oferuje różnorodność doświadczeń – od kontaktu z nieskażoną przyrodą, przez dorobek  techniki po dziedzictwo kulturowe.
Co czeka na astroturystę w Bieszczadach:

    Atrakcje naturalne gwiezdnego nieba: tysiące gwiazd, światło zodiakalne, przeciwblask, „airglow” oraz komety, roje meteorów, a czasem nawet zorza polarna; możliwość obserwacji plam i innych zjawisk na tarczy słonecznej.
    Centrum Informacyjne Parku Gwiezdnego Nieba "Bieszczady"
    Lokalizacja: Stuposiany 9, 38-713 Lutowiska (budynek Szkolnego Schroniska Młodzieżowego PTSM) . Centrum służy propagowaniu informacji o celach i działaniach PGN” Bieszczady” oraz jest miejscem organizacji prezentacji i pokazów astronomicznych. Na wyposażeniu Centrum znajdują się profesjonalne teleskopy do prowadzenia nocnych i dziennych obserwacji oraz sala wyposażona w sprzęt multimedialny.
    UWAGA: Centrum nie ma charakteru otwartego. Wizyta w  Centrum możliwa jest podczas otwartych pokazów i prezentacji astronomicznych (patrz niżej). Ponadto Centrum oferuje organizację prezentacji, pokazów,  obserwacji , wykładów,  obozów astronomicznych i innych akcji  na zasadach komercyjnych. Osoby zainteresowane  ofertą Centrum mogą kontaktować się z opiekunem placówki: Panem  Pawłem Durisem, tel. +48 731 244 177.
    Oferta pokazów i obserwacji astronomicznych - pokazy odbywają się w Centrum Informacyjnym Parku Gwiezdnego Nieba „Bieszczady” w Stuposianach i prowadzone są przez astronoma. W zależności od wybranego terminu pokazy mają charakter bezpłatny bądź płatny.
    Pokazy rozpoczynają się o godzinie 21:00 i trwaja do godziny 23:30.
    Z powodu ograniczonej liczby osób jakie mogą brać udział w pokazach (max 20 osób) wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału poprzez poniższy formularz lub telefonicznie pod numerem +48 13 461 03 13. Warunkiem udziału w pokazach jest uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznego lub e-mail). Decyduje kolejność zgłoszeń.


Opracował:Grzegorz Dereń
przewodnik beskidzki
tel. 510068379


Brak komentarzy
Produkcja i Hosting ZETO-RZESZÓW