Polski / Polski  English / Angielski  Русский / Rosyjski
E-mail:
Hasło:
» Załóż konto
» Zaloguj podpisem elektronicznym
Opublikowano: 2014-07-21 18:51:31

Bieszczady - Lekkomyślni turyści muszą płacić

Nielegalne przekroczenie granicy

        Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych ukarali 20 lipca mandatem karnym turystę z Rzeszowa, który nielegalnie przekroczył granicę państwową.         29 – letni mieszkaniec Rzeszowa kierowany ciekawością złamał przepisy  prawa i przeszedł przez granicę polsko – ukraińską w okolicach miejscowości Wołosate. Funkcjonariusze Straży Granicznej ukarali go mandatem karnym kredytowanym w wysokości 100 zł.

W okresie wakacyjnym zwiększa się liczba osób – turystów, którzy lekkomyślnie przekraczają linię granicy. Ciekawość i lekkomyślność nie są  żadnym usprawiedliwieniem, nielegalne przekroczenie granicy jest czynem karalnym na podstawie art. 49a §1 kw i grozi za to kara grzywny do 500 złotych.

Art. 49a. § 1. Kto wbrew przepisom przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze grzywny.

Zasady przebywania w strefie nadgranicznej oraz na odcinkach pasa drogi granicznej uregulowane są rozporządzeniami Wojewody Podkarpackiego ( Rozporządznie Nr 15/09 i Rozporządzenie Nr 16/09  z dnia 19 października 2009 roku). Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej czuwają nad tym aby przepisy te były przestrzegane.

Na terenie województwa podkarpackiego obowiązuje zakaz przebywania na pasie drogi granicznej – czyli w odległości do 15 metrów od linii granicy. Zakaz ten nie obowiązuje w miejscach gdzie biegną szlaki turystyczne, aczkolwiek osoby które poruszają się szlakiem turystycznym biegnącym linią granicy lub w pasie drogi granicznej muszą posiadać dokument stwierdzający tożsamość.

Na odcinku granicy państwowej od szczytu Rozsypaniec do szczytu Opołonek dopuszczony jest ruch zorganizowanych grup turystycznych z przewodnikiem, pod warunkiem uzyskania zgody  właściwego terytorialnie Komendanta Placówki Straży Granicznej oraz zgody Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Bezwzględnie zabronione jest podawanie lub przerzucanie przez linię granicy jakichkolwiek przedmiotów.

W odległości do 300 metrów od linii granicy państwowej zabronione jest również rozpalanie ognisk, pozostawianie niewygaszonych ognisk, zapałek i niedopałek papierosów.

Pas drogi granicznej na którym obowiązuje zakaz przebywania oznaczony jest tablicami „Pas drogi granicznej – wejście zabronione”.

Za naruszenie powyższych przepisów może zostać wymierzona kara grzywny.

BOSG


Opracował:Grzegorz Dereń
przewodnik beskidzki
tel. 510068379


Brak komentarzy
Produkcja i Hosting ZETO-RZESZÓW