Polski / Polski  English / Angielski  Русский / Rosyjski
E-mail:
Hasło:
» Załóż konto
» Zaloguj podpisem elektronicznym
Opublikowano: 2014-06-16 14:33:15

Bieszczady - BdPN

Warsztaty edukacyjne

        Bieszczadzki Park Narodowy zaprasza do uczestnictwa w warsztatach edukacyjnych dla społeczności lokalnej nt. „Wykorzystanie zasobów przyrodniczych parków narodowych położonych na obszarach Natura 2000 do celów turystyki i edukacji, na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego". Odbędą się one w dniach 2-5 lipca 2014.

        Czterodniowe warsztaty terenowe zostaną zorganizowane w najliczniej odwiedzanym w Polsce Parku Narodowym. Tatrzański PN posiada długoletnie doświadczenie w zakresie ochrony przyrody, przy jednoczesnym racjonalnym udostępnianiu obszaru do zwiedzania. Podczas zajęć terenowych poznamy niektóre siedliska i gatunki naturowe wystepujące na obszarze Natura 2000–Tatry, poznamy sposoby ich popularyzacji w programach edukacyjnych. Będzie też okazja podyskutować nad efektywnością programów edukacji ekologicznej skierowanych do młodzieży, zastanowić się jak je organizować aby przyczyniały się do poprawy wizerunku parków narodowych położonych na obszarach Natura 2000 oraz wzrostu akceptacji społecznej dla ochrony przyrody. W godzinach wieczornych zaplanowane są również prezentacje multimedialne.

        Warsztaty są organizowane dla przedstawicieli społeczności lokalnych, w tym nauczycieli ze szkół położonych w otulinie BdPN oraz w okolicznych obszarach Natura 2000, od lat współpracujących z BdPN w ramach programów edukacyjnych, przewodników górskich, pracowników centrów informacji turystycznej i władz samorządowych z terenów Natura 2000, członków stowarzyszeń i instytucji działających w zakresie turystyki i ochrony przyrody.

       Warsztaty są finansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (transport, wyżywienie, noclegi, opłaty za bilety), należy więc wziąć pod uwagę jedynie koszt dojazdu do Ustrzyk Dolnych i powrotu do domu. Liczba miejsc ograniczona!!


Opracował:Grzegorz Dereń
przewodnik beskidzki
tel. 510068379


Brak komentarzy
Produkcja i Hosting ZETO-RZESZÓW