Polski / Polski  English / Angielski  Русский / Rosyjski
E-mail:
Hasło:
» Załóż konto
» Zaloguj podpisem elektronicznym
Opublikowano: 2014-05-07 15:49:07

Bieszczady - BDPN

Sprawozdanie ze spotkania dla przewodników beskidzkich

        Przed rozpoczęciem sezonu turystycznego w Bieszczadach Bieszczadzki Park Narodowy zorganizował kolejne spotkanie dla przewodników beskidzkich  podczas którego uczestnicy mogli odnowić licencję przewodnicką Bieszczadzkiego Parku Narodowego. W trakcie spotkania uczestnicy wysłuchali wykładu wicedyrektora BdPN, dra Tomasza Winnickiego na temat historii tworzenia systemu ochrony przyrody w Bieszczadach – na pograniczu polsko – słowackim. Następnie obejrzeli diaporamę pt. „Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” – nasze wspólne dziedzictwo” wykonaną w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
 


      Druga część spotkania dotyczyła udostępniania Parku do zwiedzania. Dr Ryszard Prędki zaprezentował wyniki monitoringu ruchu turystycznego uzyskane na podstawie danych z ankiet oraz czujników automatycznych (w Parku funkcjonuje 6 czujników monitoringu ruchu samochodowego i 7 czujników monitoringu ruchu turystów pieszych). Z prowadzonego monitoringu wynika, że Park zwiedza ponad 300 tys. turystów pieszych rocznie oraz wjeżdża ok. 225 390 samochodów rocznie (najwięcej od strony Wetliny). Największy ruch turystyczny notowany jest w sierpniu. Najwięcej osób wchodzi z Przełęczy Wyżnej na Połoninę Wetlińską (ok. 64 tys. rocznie) i Tarnicę (ok. 60 tys. rocznie). Monitoring pozwala określić czas i miejsca koncentracji zwiedzających, co pomaga odpowiednio przygotować infrastrukturę turystyczną i zabezpieczyć otoczenie przyrodnicze szlaków. Przedstawiciele Parku zachęcali, by w miarę możliwości wybierać szlaki mniej uczęszczane.

       Przewodnicy poznali nową infrastrukturę turystyczną, w tym obiekty drewniane służące zwiedzającym Park, które wykonano w ramach projektu finansowanego przez POIiŚ (2009-2013), ze środków „szwajcarskich” SPPW (2012-2013), NFOŚiGW w Warszawie i EkoFunduszu, tj.: 19 deszczochronów (ostatnie na Przełęczy Goprowskiej pod Tarnicą i na szlaku czarnym do Jaworzca), 8 wiat ogniskowych i altan edukacyjnych (np. altana przy torfowisku w Wołosatem), 20 obiektów obsługi ruchu (punktów informacyjno-kasowych), 9 obiektów sanitarnych, 2 obiekty socjalne (w Bereżkach i Górnej Wetlince) oraz sucha toaleta ekologiczna oparta o wermikomposting na Przełęczy Bukowskiej. Pojawiły się nowe jednorodne tablice z zasadami zwiedzania przy punktach informacyjno-kasowych oraz systemy parkingowe na parkingach w Berehach Górnych i Ustrzykach Górnych oraz w Wołosatem. Trwa rozbudowa budynku gospodarczego w Wołosatem ze zmianą sposobu użytkowania na obiekt sanitarny i punkt informacyjno–edukacyjny. W roku 2014 zaplanowano m.in. remont szlaku niebieskiego na odcinku Wołosate – Tarnica oraz szlaku czerwonego na odcinku siodło pod Tarnicą – Krzemień, budowę suchej toalety na szlaku żółtym z Przełęczy Wyżnej na Połoninę Wetlińską, konserwację dachów obiektów drewnianych oraz remont parkingów w Bukowcu i Tarnawie Niżnej.

      Dyskusja dotyczyła wybranych zagadnień z regulaminu Parku (ceny biletów, bezpłatnego wstępu przewodników z licencją do Parku, i in.), kompetencji osób obsługujących punkty informacyjno-kasowe (udzielania podstawowych informacji i obsługi obiektów sanitarnych) oraz innych tematów dotyczących gospodarowania zasobami przyrodniczymi w Parku, w jego otulinie Parku oraz całych Bieszczadach. Przedstawiciele Parku odpowiadali też na pytania dotyczące organizacji drogi krzyżowej na Tarnicę. Zapewnili, że nie ma na razie potrzeby egzekwowania limitów wejść na szlaki zawartych w regulaminie – dotyczy to także drogi krzyżowej na Tarnicę, która odbywa się w Wielki Piątek. Z punktu widzenia ochrony przyrody korzystniejsze byłoby zorganizowanie drogi krzyżowej w kilka miejsc, np. na Smerek, jak to czynią przewodnicy z Sanoka lub do Sianek. Ograniczyłoby to zniszczenia otoczenia przyrodniczego szlaków turystycznych prowadzących na Tarnicę. Przewodnicy ponownie zaproponowali utworzenie angielskiej wersji strony Internetowej Parku oraz wyznakowanie tras narciarskich. W Parku nie przewiduje się tworzenie typowych tras narciarskich. Istnieją natomiast otyczkowane trasy do wędrówek zimowych na nartach lub rakietach śnieżnych.

         Na koniec uczestnicy spotkania obejrzeli nową wystawę fotograficzną pt.: „Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” – nasze wspólne dziedzictwo” wykonaną w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Wszyscy otrzymali katalog do wystawy oraz foldery informacyjne opracowane do dwóch wyznakowanych w terenie ścieżek transgranicznych w ramach w/w projektu.

Kolejne spotkanie przewodników z przedstawicielami BdPN zaplanowano na jesień w celu podsumowania sezonu turystycznego.


Opracował:Grzegorz Dereń
przewodnik beskidzki
tel. 510068379


Brak komentarzy
Produkcja i Hosting ZETO-RZESZÓW