Polski / Polski  English / Angielski  Русский / Rosyjski
E-mail:
Hasło:
» Załóż konto
» Zaloguj podpisem elektronicznym
Opublikowano: 2014-02-24 18:16:20

Sanok - Projekt turystyczny Sanok – Humenne

Nowe foldery, odnowienie szlaku Szwejka, badania ruchu turystycznego

       Nowe foldery, odnowienie szlaku Szwejka, badania ruchu turystycznego, czy mobilny system informacji przestrzennej dla turystów, to efekty realizowanego przez Sanok i Humenne projektu „Przez Karpaty. Poprawa dostępności turystycznej regionu Sanoka i Humennego”. Podsumowanie działań odbyło się 21 lutego w Sanoku.       Projekt, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 i z budżetu państwa – za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego, był skoncentrowany głównie na działaniach związanych z turystyką i wsparciem jej rozwoju na pograniczu polsko-słowackim.

        Dzięki niemu Sanok i Humenne otrzymały 12,5 tysiąca nowych folderów tematycznych, w trzech wersjach językowych: polskiej, słowackiej i angielskiej, ukazujących atrakcje turystyczne, zabytki i szlaki tematyczne. Sanok zyskał także aktualne plany miasta.
Wyjście naprzeciw potrzebom turystów znacznie ułatwią wnioski pochodzące z przeprowadzonego badania ruchu turystycznego w Sanoku, Humennem i 6 wybranych miejscowościach regionu. Dzięki temu uzyskaliśmy aktualne informacje o jego strukturze, uwzględniające kierunki, z których przyjeżdżają turyści, ich aktywność i oczekiwania.

      Dla wszystkich, a zwłaszcza wielbicieli dobrego wojaka Szwejka i wycieczek rowerowych odnowiono infrastrukturę na 120 km szlaku dobrego wojaka Szwejka – na trasie Sanok-Humenne. Wymieniono, naprawiono lub uzupełniono oznakowania szlaku rowerowego, a dodatkowo 20 obiektów zostało wyposażone w tablice informacyjne, nawiązujące do przygód Szwejka.

       Wreszcie ciekawym działaniem projektowym jest mobilny system informacji przestrzennej dla turystów, który już niedługo zacznie funkcjonować po obydwu stronach granicy. System jest w postaci aplikacji na telefony komórkowe. Wraz ze swoim internetowym odpowiednikiem dostarczy on wiadomości o regionie przygranicznym powiatu sanockiego i humeńskiego.

      Wartość projektu to ok. 58 tys. EUR, w tym wkład Miasta to tylko ok. 3 tys. EUR, z budżetu państwa pochodzi prawie 6 tys. EUR, zaś dofinansowanie z funduszy unijnych wynosi ok. 49 tys. EUR.


Agnieszka Frączek
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta w Sanoku


Opracował:Grzegorz Dereń
przewodnik beskidzki
tel. 510068379


Brak komentarzy
Produkcja i Hosting ZETO-RZESZÓW