Polski / Polski  English / Angielski  Русский / Rosyjski
E-mail:
Hasło:
» Załóż konto
» Zaloguj podpisem elektronicznym
Opublikowano: 2014-02-10 13:21:31

Rzeszów - Konkurs wiedzy o Rzeszowie

„Rzeszów - to moje miasto, miasto, w którym mieszkam, uczę się i wypoczywam”


        Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Urząd Miasta Rzeszowa, Fundacja Książąt Lubomirskich, Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa organizują konkurs „Rzeszów - to moje miasto, miasto, w którym mieszkam, uczę się i wypoczywam”. Konkurs organizowany jest pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Aleksandra Bobko, Księcia Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca.- Celem konkursu jest odkrywanie bogactwa dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie przeszłości miasta; uświadamianie europejskiego wymiaru tego dziedzictwa, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania młodzieży szkół średnich swoim miastem, jego przeszłością, środowiskiem geograficznym, kulturą oraz życiem gospodarczym i społecznym, popularyzacja wiedzy na temat ludzi wpisanych w historię miasta, wskazywanie wzorców osobowych, kształtowanie poczucia więzi regionalnej poprzez upowszechnianie wiedzy o małej ojczyźnie - informuje dr Adam Kulczycki, koordynator konkursu.

     Zgłoszenia do konkursu może dokonać szkoła ponadgimnazjalna (dyrekcja, nauczyciel WOS, historii lub wychowawca klasy) poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (w załączniku) lub kuponu konkursowego zamieszczonego na łamach GC „Nowiny” i miesięcznika „Echo Rzeszowa” na adres: Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, al. T. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów z dopiskiem „Konkurs wiedzy o Rzeszowie” lub na e-maila: konkurswiedzyorzeszowie@gmail.com, do dnia 5 marca 2014 roku (w przypadku przesyłek listowych liczy się data stempla pocztowego). Informacje o konkursie będą także emitowane na antenie Polskiego Radia Rzeszów w sobotnim programie Lekkie Uzupełnienie Soboty w godz. od 9 do 10. Karta zgłoszeniowa jest także do pobrania na stronie: http://www.socjologia.univ.rzeszow.pl/Konkurs


Opracował:Grzegorz Dereń
przewodnik beskidzki
tel. 510068379


Brak komentarzy
Produkcja i Hosting ZETO-RZESZÓW