Polski / Polski  English / Angielski  Русский / Rosyjski
E-mail:
Hasło:
» Załóż konto
» Zaloguj podpisem elektronicznym
Opublikowano: 2013-10-28 09:49:53

Bieszczady - Baligród

Renowacja cmentarza wojennego

       Z inicjatywy Agaty Pomykały Wójta Gminy Baligród od roku 2011 systematycznie prowadzone są prace porządkowe na cmentarzu wojennym w Baligrodzie. Zaangażowanie w zmianę wizerunku cmentarza to wyraz pamięci o przeszłości i chęć oddania należytego szacunku spoczywającym tu żołnierzom.      Dzięki dużemu nakładowi pracy i środków finansowych, wygląd cmentarza w ostatnich latach zasadniczo się zmienił. Cały teren został oczyszczony, wycięto drzewa zasłaniające nagrobki, wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowano parking. Regularnie prowadzone są też prace porządkowe.
  W chwili obecnej Wójt Gminy Baligród, uzyskała z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie dofinansowanie w kwocie 20 000 zł. Otrzymane środki finansowe przeznaczone zostały na uzupełnienie ziemi i zasadzenie roślin ozdobnych na mogiłach żołnierzy.
  Corocznie na cmentarzu organizowane są uroczystości patriotyczne upamiętniające ważne wydarzenia historyczne i spoczywających tu żołnierzy. Odnowiony cmentarz budzi duże zainteresowanie mieszkańców gminy i turystów przybywających w Bieszczady.
 


Opracował:Grzegorz Dereń
przewodnik beskidzki
tel. 510068379


Brak komentarzy
Produkcja i Hosting ZETO-RZESZÓW