Polski / Polski  English / Angielski  Русский / Rosyjski
E-mail:
Hasło:
» Załóż konto
» Zaloguj podpisem elektronicznym
Opublikowano: 2013-10-17 12:56:51

Podkarpacie - Szkolenia branży turystycznej

„Podkarpacka turystyka najwyższej klasy”,

       Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach Projektu „Podkarpacka turystyka najwyższej klasy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałnie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.


      Projekt skierowany jest do małych i mikro-przedsiębiorstw (w tym osób samozatrudnionych) z szeroko rozumianej branży turystycznej, działających na terenie województwa podkarpackiego (tzn. posiadających co najmniej jednostkę organizacyjną na terenie województwa).
Pracownicy przedsiębiorstw z branży turystycznej, którzy zostaną oddelegowani przez pracodawcę do udziału w Projekcie wezmą udział w bezpłatnym szkoleniu „Specjalista ds. profesjonalnej obsługi klienta” składającym się z następujących 5 modułów tematycznych:
1. „JĘZYK ANGIELSKI W OBSŁUDZE KLIENTA MIĘDZYNARODOWEGO” 108h (36 dni x 3h): Przygotowanie do posługiwania się językiem angielskim podczas obsługi klientów międzynarodowych z uwzględnieniem słownictwa związanego
z turystyką. Na zakończenie kursu przewidziany jest zewnętrzny egzamin certyfikujący.
 
2. „OBSŁUGA KLIENTA W TURYSTYCE” 16h (2 dni x 8h):
Zasady obsługi klienta (prawidłowa organizacja recepcji/hotelu/ gospodarstwie agroturystycznym, prowadzenie dokumentacji, rozmowa telefoniczna);
Psychologiczne aspekty obsługi turystów (budowanie trwałych relacji z klientem, trudny klient, rozpoznawanie potrzeb klienta, poprawne komunikowanie się);
Sprzedaż (negocjacje, autoprezentacja, kształtowanie wizerunku, wystąpienia publiczne).
3. „RÓŻNICE MIĘDZYKULTUROWE I SAVOIR VIVRE” 8h (1 dzień x 8h): specyfika różnych kultur, komunikowanie w środowisku międzykulturowym, reguły obyczajowe w stosunkach międzynarodowych.
4. „REGULACJE PRAWNE OBSŁUGI KLIENTA W BRANŻY TURYSTYCZNEJ” 16h   (2dni x 8h): regulacja ustawy o usługach turystycznych, prawa konsumenta, reklamacje, ochrona danych osobowych, ubezpieczenia, etyka zawodowa.
5. „MARKETING W TURYSTYCE” 8h (1 dzień 8h): istota rynku usług turystycznych, segmentacja rynku turystycznego, narzędzia marketingu – mix w turystyce, badania marketingowe, strategia marketingowa, działalność turystyczna,
e-marketing, tworzenie wizerunku.
 
Uczestnicy projektu na zakończenie języka angielskiego w obsłudze klienta międzynarodowego przystąpią do bezpłatnego zewnętrznego egzaminu certyfikującego. Moduły szkoleniowe realizowane będą w soboty od godziny 9:00 po 8h dziennie, zaś moduł 5 - j. angielski 3 razy w tygodniu od godziny 16:00 po 3h dziennie.
Zajęcia odbywać się będą w Rzeszowie, a przypadku zebrania się pełnej grupy uczestników (15 osób) również w innych miejscowościach na Podkarpaciu.
 
Uczestnicy projektu mają zapewnione materiały szkoleniowe, catering oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenie (w przypadku osób, których miejsce zamieszkania jest inne niż miejsce odbywania szkolenia).
Dla każdego z uczestników zostanie wydane zaświadczenie o udziale w szkoleniu „Specjalista ds. profesjonalnej obsługi klienta” realizowanego w ramach Projektu ”Podkarpacka turystyka najwyższej klasy” i nabyciu umiejętności z zakresu: Obsługi klienta w turystyce, Różnic międzykulturowych i savoir vivre, Regulacji prawnych obsługi klienta w branży turystycznej oraz Marketingu w turystyce.
Zgłoszenia do projektu należy składać osobiście w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35- 959 Rzeszów pokój nr 218 lub 211 (1 piętro) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 15:30,na formularzach dostępnych w biurze projektu oraz na stronie internetowej www.turystykanajwyzszejklasy.pl, www.rarr.rzeszow.pl Wszelkie pytania prosimy kierować pod nr tel.: 017 86 76 284 lub 216 lub pod adresem e-mail: akaminska@rarr.rzeszow.pl lub kozog@rarr.rzeszow.pl 
 
Rekrutacja prowadzona jest od 05.09.2013r. do 31.10.2013r.
 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Liczymy na podjęcia współpracy przez Państwa w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników Państwa firmy.
 
Z poważaniem
Katarzyna Ożóg
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.
Centrum Organizacyjno - Szkoleniowe
i Współpracy Międzynarodowej
Tel.: 017 86 76 216 lub 017 852 06 12
kozog@rarr.rzeszow.pl
 


Opracował:Grzegorz Dereń
przewodnik beskidzki
tel. 510068379


Brak komentarzy
Produkcja i Hosting ZETO-RZESZÓW