Polski / Polski  English / Angielski  Русский / Rosyjski
E-mail:
Hasło:
» Załóż konto
» Zaloguj podpisem elektronicznym
Opublikowano: 2013-10-08 18:04:25

Sanok - Nowe baseny bliżej.

Rozstrzygnięcie konkursu na koncepcję parku wodnego w Sanoku

      Praca eM4 Pracowni Architektury Brataniec z Krakowa zwyciężyła w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. budowa Wodnego Centrum Rekreacji Sportu i Rehabilitacji w Sanoku. Sąd konkursowy ogłosił oficjalnie wyniki 3 października.

 

       Opracowanie koncepcji był to kolejny etap działań Miasta Sanoka zmierzających do wybudowania wodnego centrum. Na ogłoszony w czerwcu konkurs wpłynęło 15 prac. Spośród nich sąd konkursowy wybrał koncepcje biur architektonicznych, które zajęły trzy pierwsze miejsca. Przyznał także dwa wyróżnienia. Warto dodać, że poziom prac był wysoki, a wśród nagrodzonych znalazły się dwie firmy związane z Sanokiem.

      Zwycięską koncepcję opracowała eM4 Pracownia Architektury Brataniec z Krakowa, która zostanie zaproszona do negocjacji w trybie z wolnej ręki na opracowanie projektu budowlanego. Sąd konkursowy w uzasadnieniu wyboru powołał się na: uszanowanie piękna krajobrazu doliny Sanu poprzez propozycje architektury traktowanej jako kształtowany przez człowieka krajobraz, dobre powiązania przestrzeni projektowanych obiektów z istniejącym kompleksem sportowym MOSiR, atrakcyjne, tarasowe ukształtowanie przestrzeni wewnętrznych powiązanych kompozycyjnie i przestrzennie z terenami zielonymi, skromność kształtowanej bryły, która gwarantuje właściwe relacje przestrzenne z górującym nad doliną zamkiem Królowej Bony i zespołem staromiejskim, użycie naturalnych materiałów nawiązujących do krajobrazu doliny Sanu i budownictwa tradycyjnego: drewno, rodzimy kamień naturalny, beton, szkło oraz ekonomikę przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych.

       Drugie miejsce zajęła praca zespołu KIPP Projekt sp. z o.o. z Warszawy, trzecie zaś koncepcja wykonana przez architekciPL TRANS-GAZ Jerzy Hnat, Robert Hnat, Danuta Niemiec z Sanoka. Wyróżnienia przypadły biurom: MWM Architekci Sp. z o.o. z Rzeszowa oraz Usługi Projektowe Architekt Mariola Sidor z Zahutynia.

       Zwycięska koncepcja posłuży do stworzenia projektu budowlanego sanockiego Wodnego Centrum Rekreacji Sportu i Rehabilitacji. Spółka celowa do realizacji tej inwestycji Park Wodny sp. z o.o., ma nadzieję, że projekt powstanie już w przyszłym roku. Sam obiekt ma być zlokalizowany w kompleksie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

      - Będzie usytuowany w miejscu obecnie istniejącego 45-letniego kompleksu basenów, który jest już mocno przestarzały i odbiegający od obowiązujących współcześnie standardów. Stąd decyzja o powstaniu nowoczesnych basenów, pełniących funkcję nie tylko rekreacyjną, ale także leczniczo-rehabilitacyjną. Liczymy na to, że nowa infrastruktura zadowoli nie tylko mieszkańców, ale również turystów – mówi dr Damian Delekta, dyrektor MOSiR w Sanoku.

O środki na budowę kompleksu, którego cenę wstępnie oszacowano na 31 mln zł, spółka Park Wodny sp. z o.o., zamierza starać się z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z NFOŚ, a także z programów unijnych.

 

Agnieszka Frączek
Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta w Sanoku


Opracował:Grzegorz Dereń
przewodnik beskidzki
tel. 510068379


Brak komentarzy
Produkcja i Hosting ZETO-RZESZÓW