Polski / Polski  English / Angielski  Русский / Rosyjski
E-mail:
Hasło:
» Załóż konto
» Zaloguj podpisem elektronicznym
Opublikowano: 2013-09-26 09:02:38

Brzozów - Gra świateł w centrum Brzozowa

Rewitalizacja rynku w Brzozowie zakończona

           W 2012 roku, po uzyskaniu projektów, odpowiednich decyzji i zezwoleń, gmina Brzozów przystąpiła do prac rewitalizacyjnych rynku w Brzozowie. Wartość tego zadania ustalona w drodze przetargu publicznego nieograniczonego wynosiła 4.282.171,67 zł brutto, z tego dotacja Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego - 3.615.382,23 zł brutto. Termin zakończenia wszystkich prac budowlanych i montażowych wyznaczono na 30 sierpnia 2013 r.           Założeniem projektowym było takie przekształcenie placu wokół ratusza, aby uzyskać otwartą przestrzeń publiczną, a jednocześnie funkcjonalną i atrakcyjną przestrzeń dla mieszkańców oraz turystów.

           Przed głównym wejściem do ratusza wykonano dwie fontanny z których jedna to typowa fontanna z wertykalnym obrazem wodnym, natomiast druga znajdująca się pomiędzy schodami przy drodze wojewódzkiej a strefą dojazdu do pałacu ślubów jest fontanną otwartą bez ograniczeń dostępu użytkowników, z obrazem wodnym w postaci horyzontalnego szeregu strumieni wody. Część placu od strony pierzei pn-wsch została wykonana jako przestrzeń wydarzeń kulturalnych i lokalizacji sceny koncertowej. Natomiast fragment placu wzdłuż pierzei pd- zach wraz z kameralnym skwerem we wschodnim narożniku placu przeznaczono pod funkcję komercyjno-gastronomiczną. Układ komunikacji kołowej został zachowany a parkingi uporządkowane i zlokalizowane za ratuszem oddzielone pasem zieleni. Regularny podział siatki płyty uporządkował przestrzeń urbanistyczną rynku, a jednocześnie scalił poszczególne strefy funkcjonalne.

Wewnętrzna część płyty rynku poprzez swój rysunek i zastosowany materiał podkreśla reprezentacyjny charakter ratusza.

Posadzka opisana na okręgu przed elewacją frontową kontynuuje współśrodkowy układ schodów wejściowych. Pas zieleni oddzielający funkcję parkingu od wewnętrznej części rynku poprzez chrakterystyczne pasmowe ułożenia kostki granitowej i wprowadzenie nasadzeń brzozą szczepioną nawiązuje do nazwy miasta i jego historii.

Poszerzone schody terenowe od strony drogi wojewódzkiej tworzą element małej architektury pełniący również rolę wprowadzenia na płytę rynku i placu przedwejściowego.

Schody zlokalizowane równolegle do północno-wschodniej elewacji ratusza stanowią obiekt budowlany, który wraz z murkiem oporowym przy pasie zieleni niweluje spadek terenu i tworzy miejsce imprez kulturalnych w okresie gdy przenośna scena koncertowa będzie demontowana.

Kształt jak i rozmieszczenie form roślinnych nawiązuje do architektury placu rynku. Układ roślinności podkreśla geometryczny układ przestrzeni. Głównym elementem jest pas naprzemiennych kwater oraz trawnika i kostki. Przed budynkiem mieszkalnym, od strony zachodniej wykonano żywopłot z cisa –rośliny zimozielonej. Od strony południowo-zachodniej, wzdłuż fasad budynków wykonano pas trawnika sianego na ecokratce, która wzmacnia grunt i zapobiega niszczeniu trawy. Kompozycja roślinna jest tłem i uzupełnieniem układu kompozycyjnego placu rynkowego. Wykonując zieleń uwzględniono uwarunkowania fizjograficzne, klimatyczne oraz wzięto pod uwagę minimalizowanie późniejszych nakładów na pielęgnację.

 

Źródło: Brzozow.pl


Opracował:Grzegorz Dereń
przewodnik beskidzki
tel. 510068379


Brak komentarzy
Produkcja i Hosting ZETO-RZESZÓW